Nij Begun

De Rutte III-regering erkent haar verantwoordelijkheid jegens de aardgaswinningsschade.

Met een het project “ Nij Begun“ een nieuw begin bestaande uit een reeks regelingen, die voorgesteld zijn door de commissie van Geel, streeft de regering ernaar het gebied getroffen door aardbevingen als gevolg van gaswinning tegemoet te komen. Een deel van deze tegemoetkoming omvat maatregel 28 en maatregel 29.

Het doel van deze maatregelen is om woningen te verduurzamen en bewoners en eigenaren te ontlasten. Veel details zijn echter nog niet duidelijk en moeten nog verder worden uitgewerkt.

Maatregel 28

Maatregel 28 betreft compensatie voor aardbevingsschade aan woningen boven een bepaald bedrag in het aardbevingsgebied. De Nationaal Coördinator Groningen zal een erkend adviesbureau raadplegen in dergelijke gevallen. Op verzoek van de NCG wordt een advies opgesteld om de woning voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Het volledige proces en de afhandeling van subsidies vallen onder de verantwoordelijkheid van de NCG. In principe worden binnen maatregel 28 100% van de kosten voor verbetering van isolatie en ventilatie van de woning vergoed, tot een maximumbedrag van €40.000.


Maatregel 29
Maatregel 29 is bedoeld voor gebieden buiten het kernaardbevingsgebied. Deze regeling omvat alle woningen in de gemeenten binnen de provincie Groningen en de drie noordelijke Drentse gemeenten: Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze.
De coördinatie van maatregel 29 ligt in handen van de gemeentes. De exacte uitwerking van dit proces moet nog nader worden bepaald. Maatregel 29 vormt een aanvulling op de reeds bestaande ISDE-subsidies. Het doel is om eigenaren van woningen en appartementsgebouwen tot in totaal 50% van de kosten voor isolatie- en ventilatieverbeteringen te vergoeden, met een maximumbedrag van €20.000 per woning.


Voor maatregel 28 en 29 komen de volgende verbeteringen in aanmerking:
 Isolatieverbetering van het dak
 Isolatieverbetering van de gevels
 Isolatieverbetering van vloeren
 HR++ en triple glas
 Waar dit technisch noodzakelijk is, vervanging van kozijnen
 Vervanging van niet-geïsoleerde deuren door geïsoleerde deuren
 Kierdichting van de woning
 Plaatsen van mechanische en/of balansventilatie

De richtlijnen

Voor maatregel 28 en 29 gelden dezelfde verbeteringen, maar de richtlijn is dat deze verbeteringen gezamenlijk gestreefd moet worden aan de standaard voor isolatie. Aangezien elke woning anders is, zal het pakket aan maatregelen per woning verschillen. Om dit vast te stellen is een Ep-maatwerk advies ons inziens noodzakelijk.

Nog nader uit te werken.

De overheid heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de noodzaak van een advies van een expert en welke classificatie deze expert/adviseur moet hebben. Het is onze verwachting dat een gecertificeerd en geregistreerd maatwerkadvies nodig zal zijn. Dit advies kan alleen worden opgesteld en geregistreerd door EP-maatwerkadviseurs bij het RVO.

Een maatwerkadviseur is gespecialiseerd in dit soort adviezen. Het maatwerk protocol is een uitbreiding op de energielabel voorschriften. Vanuit de berekeningen kan daarom ook een verwachtingsberekening van het nieuwe energielabel gedaan worden. Alleen gecertificeerde EP-maatwerkadviseurs kunnen volgens de standaard en regels van het RVO de benodigde berekeningen uitvoeren en de registratie verzorgen.

Aanvragen subsidie maatregel 28 en 29.
De planning van de rijksoverheid is dat maatregel 28 en maatregel 29 subsidie in het eerste kwartaal van 2025 kunne worden aangevraagd. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023. 


Wat kunnen wij voor je doen!

Jouw Energie Coach is gespecialiseerd in dit soort adviezen en onze adviseur is al actief in de aangewezen gebieden voor zowel maatregel 28 als maatregel 29. We verwachten in de komende dagen meer details te kunnen verstrekken op basis van overheidspublicaties. We zullen dit artikel later aanvullen met deze informatie.
Wilt u meet informatie over gecertificeerd maatwerk of projecten waar onze adviseur al bij betrokken is, stuur dan een e-mail naar info@jouwenergiecoach.nl.

Op de onderstaande link kunt u actuele informatie van de overheid inzien:

Rijksoverheid informatie